Lokalizacja projektu

 

W ramach Projektu wykonane będą wstępne studia wykonalności i propozycje pilotowych projektów w Polsce z zastosowaniem doświadczeń Norwegii i Islandii. Partnerzy z tych krajów zyskają doświadczenia dotyczących tego ciepłownictwa w warunkach Polski i innych krajów Europy, co wzmocni ich wiedzę i kompetencje.
Ocena potencjału i uwarunkowań ciepłownictwa geotermalnego będzie dotyczyła perspektywicznych obszarów niecki mogileńsko-łódzkiej oraz Sudetów, na przykładzie miast:

  1. Lądek Zdrój,
  2. Konstantynów Łódzki,
  3. Sochaczew,
  4. Poddębice.

W ramach Projektu zostanie również przeprowadzona pogłębiona analiza budowy geologicznej obszaru niecki mogileńsko-łódzkiej (model 3D) oraz analiza warunków hydrogeologicznych i złożowych, mające na celu wskazanie nowych lokalizacji projektów pilotowych w miejscach charakteryzujących się optymalnymi parametrami hydrogeologicznymi i geotermicznymi.